Качество на изпълнение на сделките RTS 27

В този раздел ще намерите информация, отнасяща се до Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение, относно качеството на изпълнение на сделките.