Документи
2019_Q2_Таблица 1 - Място на изпълнение
2019_Q2_Таблица 2 - Финансов инструмент
2019_Q2_Таблица 3 - Информация за цените съгласно член 4, буква (a)
2019_Q2_Таблица 4 - Информация за цените съгласно член 4, буква (б)
2019_Q2_Таблица 5 - Информация за разходите
2019_Q2_Таблица 6 - Вероятност за изпълнение съгласно член 6
2019_Q2_Таблица 7 - Вероятност за изпълнение съгласно член 7
2019_Q2_Таблица 8 - Информация съгласно член 7
2019_Q2_Таблица 9 - Информация съгласно член 8
2019_Q3_Таблица 1 - Място на изпълнение
2019_Q3_Таблица 2 - Финансов инструмент
2019_Q3_Таблица 3 - Информация за цените съгласно член 4, буква (a)
2019_Q3_Таблица 4 - Информация за цените съгласно член 4, буква (б)
2019_Q3_Таблица 5 - Информация за разходите
2019_Q3_Таблица 6 - Вероятност за изпълнение съгласно член 6
2019_Q3_Таблица 7 - Вероятност за изпълнение съгласно член 7
2019_Q3_Таблица 8 - Информация съгласно член 7
2019_Q3_Таблица 9 - Информация съгласно член 8
2019_Q4_Таблица 1 - Място на изпълнение
2019_Q4_Таблица 2 - Финансов инструмент
2019_Q4_Таблица 3 - Информация за цените съгласно член 4, буква (a)
2019_Q4_Таблица 4 - Информация за цените съгласно член 4, буква (б)
2019_Q4_Таблица 5 - Информация за разходите
2019_Q4_Таблица 6 - Вероятност за изпълнение съгласно член 6
2019_Q4_Таблица 7 - Вероятност за изпълнение съгласно член 7
2019_Q4_Таблица 8 - Информация съгласно член 7
2019_Q4_Таблица 9 - Информация съгласно член 8