Съобщение до клиентите на ФК ЕВЪР АД

Иновативни технологии Гарантирана ликвидност

Кои сме ние

Ние сме един от първите лицензирани инвестиционни посредници в Република България и имаме повече от 20 години опит в обслужването на институционални и частни клиенти.

Прочети повече

Какво предлагаме

Гарантираме бързо изпълнение на поръчките и висококачествено управление на капитала.

Прочети повече

Защо да ни се доверите

Притежаваме лиценз от Комисията за финансов надзор (лиценз № РГ030008) за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Република България и в чужбина.

Прочети повече

Кои сме ние

 • Финансова къща „Евър” е водещ доставчик на ликвидност, който предлага широк спектър от инвестиционни услуги. Компанията е основана през 1992 г. За над 20 години сме натрупали значителни познания и солиден опит в предлагането на инвестиционни решения с висока добавена стойност. Имаме богато портфолио за частни и институционални клиенти, което включва брокерски услуги и управление на активи.
 • Компанията се отличава от конкуренцията в своите финансови иновации, постигнати чрез интегрирането на модерен софтуер и постоянно усъвършенстване и развитие. Благодарение на високотехнологичния си подход и стабилната репутация, която сме изградили, над 170 000 клиенти са поверили на ФК „Евър“ публично търгувани акции и други ценни книжа. Сред списъка на нашите клиенти са публични и частни предприятия, взаимни фондове, международни инвестиционни дружества и др.
 • Знаем, че гъвкавостта и бързата адаптивност са ключови фактори за привличане на клиенти. Именно заради това се стремим към постоянно развитие и иновации. ФК „Евър” гарантира висок стандарт на услугите, коректност и професионализъм. Тя е водещ и доказан през годините доставчик на услуги в сектора.
     

Какво предлагаме

За институционални клиенти

Нашите институционални клиенти включват инвестиционни посредници, взаимни фондове, публични дружества и др.
Предлагаме висококвалифицирани услуги, които са от решаващо значение за инвестициите на нашите клиенти, като например:

Бързото изпълнение на поръчки гарантира сключването на сделки на най-добратa цена по всяко време. Нашият опитен екип от професионалисти е специализиран в предоставянето на първокласни услуги като първично публично предлагане на фондовата борса (IPO) и отписване, изкупуване на акции, пласмент на корпоративни облигации, както и ефективни консултации.

За частни клиенти

Чрез осигуряване на бързи, ефективни и персонализирани услуги успяваме да поддържаме дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти. Предлагаме широка гама от финансови решения, като например:

Всички видове сделки с акции
Борсова и извънборсова покупко-продажба
Наследяване на акции
Прехвърляне на акции
Даряване на акции
Всички видове инструменти
Акции на публични компании
Акции на публични компании
Корпоративни и държавни облигации

Благодарение на своя богат опит, ФК „Евър” предоставя най-подходящите консултации, както и опазване и управление на клиентските активи.

Защо да ни се доверите

 • ФК „Евър” предоставя инвестиционни услуги и дейности на територията на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, както и в други страни, в съответствие с разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти. Дружеството отговаря на изискванията на MiFID (Директива за пазарите на финансови инструменти), което допълнително защитава интересите на инвеститорите. Спазването на най-високите регулаторни стандарти гарантира максимална прозрачност и сигурност.
 • ФК „Евър” е член на Българската фондова борса (БФБ), лицензирана е от Комисията за финансов надзор на Република България, регистрирана от Комисията за финансов надзор в Обединеното кралство, както и съответните регулаторни органи в Полша и Румъния.
 • Фирмата е администратор на лични данни и спазва всички необходими мерки, за да гарантира качеството и сигурността на своите клиенти. С оглед осигуряване на допълнителна гаранция, всички клиентски средства са застраховани от Фонда за компенсиране на инвеститорите и се съхраняват в отделни сметки.
 • Всяка инвестиция носи риск, но ФК „Евър” спазва всички приложими регулаторни и технологични изисквания, за да се избегне възникване на проблеми от неинвестиционно естество. Ние ценим парите Ви толкова, колкото и Вие, и се грижим за устойчивостта и стабилността на Вашите инвестиции.
       

Контакти

 • +359 2 400 33 39
 • София, 1303, Бул. Стамболийски No 84-86, ет. 10, ап. Офис 52

 • ФК „Евър” е лицензирана от Комисията за финансов надзор.
  Всички права запазени © 2014 ФК “Евър” RTS 27
 • Документи Телефон: (+359) 2 400 33 39
Close
Risk Disclosure Notice

Contracts for Difference (CFDs) are a complex, financial product and are not suitable for all investors. This notice outlines many of the risks of trading these products. There are risks and other characteristics of the products however which it cannot disclose. If you have any doubt whether or not these products are appropriate for you, you should take professional advice before trading. If you are unsure of the risks or whether you have sufficient financial resources or experience to trade these products, you should not begin trading with us.

CFD trading is a high risk activity and carries a high risk to your capital. Don’t use money you can’t afford to lose. You could lose much more than your initial payment.

You should only consider trading in CFDs if:

 • you have extensive experience of trading in volatile markets,
 • you fully understand how they operate, including all the risks and costs involved,
 • you are aware that the greater the leverage, the greater the risk,
 • you understand that your position can be closed whether or not you agree
 • with the provider’s decision to close your position,
 • you have sufficient time to manage your investment on an active basis.

Execution Only

We will not offer you any advice or recommendations regarding the suitability of any investments with us, and nothing we send or tell you should be read in this light. We may provide you with factual information in relation to our products, their potential risks or about the financial markets in general; in doing so we will not have assessed your individual circumstances.

Leverage

Our products offer various levels of leverage (or ‘gearing’). Before trading we will ask you to send us funds as an initial deposit. Each product we offer will have a margin requirement. Based on this requirement and your initial deposit, you will be able to trade a contract value in excess of your funds. For example, a margin requirement of 5% would enable you to trade contracts 20 times as large as your deposit.

Fluctuations in asset price will therefore be magnified many times. A small price movement against you may result in a larger loss.

Margin Rates

We reserve the right to adjust margin requirements for each of our products. This may result in your margin requirement increasing. You may therefore be required to deposit additional funds to maintain existing positions.

Position Monitoring

It is your responsibility to monitor your account. Should the net value of the account (cash plus running profits minus running losses) fall below the margin required, we may close some or all of your trades at the prevailing market price. This should not however be taken as a guarantee, and the responsibility is your to ensure that sufficient funds are on your account at all times.

Market Risk

CFD trading relies on the movement of underlying financial products. You are therefore exposed to similar, but magnified, risks to holding the underlying assets. Some of these risks may be defined as:

Volatility - sharp, unexpected movements in the underlying product, resulting in a magnified profit or loss to you. Markets may not move in a smooth fashion, and price ‘gaps’ may occur with consecutive quotations far apart. There may not always be an opportunity for you to place an order or for our platform to execute an order between the two price levels or for the platform to execute an order between the shift in price. One of the effects of this may be that stop loss orders are executed at unfavourable prices, either higher or lower than you may have anticipated, depending on the direction of your trade.

Currency - where you are trading a product denominated in a currency different to that in which you hold your account, fluctuations in the exchange rate will affect your profit and loss.

Liquidity - under certain circumstances, it may not be possible to close some or all of a position at the prevailing price or at all.

Counterparty Risk

We are counterparty to all your trades. None of our products are listed on an exchange, nor can any rights, benefits or obligations be transferred to anyone else. While we undertake our obligation to provide you with best execution and to act reasonable and in accordance with our published terms and condition seriously, contracts opened on your account with us must be closed with us, based on our prices and conditions.

You are also exposed to the risk of our default. We are members of the Financial Services Compensation Scheme and in the unlikely event of default, you may have recourse to this scheme. Details of this scheme may be found on the ICF website.

Bank risk

All our client funds are held in accordance with FSC regulations in client bank accounts. While we monitor the creditworthiness of our banks closely and select them on the basis of robustness and solidity, using only major international banks this does not mean that they are risk free.