Качество на изпълнение на сделките RTS 27 2021

2021_Q1_Таблица 1 – Място на изпълнение

2021_Q1_Таблица 2 – Финансов инструмент

2021_Q1_Таблица 3 – Информация за цените съгласно член 4, буква (а)

2021_Q1_Таблица 4 – Информация за цените съгласно член 4, буква (б)

2021_Q1_Таблица 5 – Информация за разходите

2021_Q1_Таблица 6 – Вероятност за изпълнение съгласно член 6

2021_Q1_Таблица 7 – Вероятност за изпълнение съгласно член 7

2021_Q1_Таблица 8 – Информация съгласно член 7

2021_Q1_Таблица 9 – Информация съгласно член 8

2021_Q2_Таблица 1 – Място на изпълнение

2021_Q2_Таблица 2 – Финансов инструмент

2021_Q2_Таблица 3 – Информация за цените съгласно член 4, буква (а)

2021_Q2_Таблица 4 – Информация за цените съгласно член 4, буква (б)

2021_Q2_Таблица 5 – Информация за разходите

2021_Q2_Таблица 6 – Вероятност за изпълнение съгласно член 6

2021_Q2_Таблица 7 – Вероятност за изпълнение съгласно член 7

2021_Q2_Таблица 8 – Информация съгласно член 7

2021_Q2_Таблица 9 – Информация съгласно член 8

2021_Q3_Таблица 1 – Място на изпълнение

2021_Q3_Таблица 2 – Финансов инструмент

2021_Q3_Таблица 3 – Информация за цените съгласно член 4, буква (а)

2021_Q3_Таблица 4 – Информация за цените съгласно член 4, буква (б)

2021_Q3_Таблица 5 – Информация за разходите

2021_Q3_Таблица 6 – Вероятност за изпълнение съгласно член 6

2021_Q3_Таблица 7 – Вероятност за изпълнение съгласно член 7

2021_Q3_Таблица 8 – Информация съгласно член 7

2021_Q3_Таблица 9 – Информация съгласно член 8

2021_Q4_Таблица 1 – Място на изпълнение

2021_Q4_Таблица 2 – Финансов инструмент

2021_Q4_Таблица 3 – Информация за цените съгласно член 4, буква (а)

2021_Q4_Таблица 4 – Информация за цените съгласно член 4, буква (б)

2021_Q4_Таблица 5 – Информация за разходите

2021_Q4_Таблица 6 – Вероятност за изпълнение съгласно член 6

2021_Q4_Таблица 7 – Вероятност за изпълнение съгласно член 7

2021_Q4_Таблица 8 – Информация съгласно член 7

2021_Q4_Таблица 9 – Информация съгласно член 8